Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 120 гостей

Заглавная arrow ИССЛЕДОВАНИЯ arrow Статьи arrow Статьи arrow Бізнес і соціально-культурна сфера

Бізнес і соціально-культурна сфера
Исследования

БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА

В умовах ринкової економіки соціально-культурна сфера може бути віднесена до посередницько-збутового підприємства сфери громадсько-побутового обслуговування.

Кінець XX і початок XXI сторіччя в історії людства означений переходом від індустріального — товаровиробничого суспільства, в якому основна боротьба велася за володіння   ресурсами,   до   постіндустріального   — обслуговуючого, в якому джерелом суспільного розвитку є теоретичні знання і стратегічна ініціатива. Економістами і філософами розроблено ряд моделей постіндустріального суспільства. Однією з найвідоміших серед них с модель інформаційного суспільства, у якому головним фактором соціальної стратифікації стає освіта і професіоналізм, а головним конфліктом у системі виробничих відносин — конфлікт між знанням і некомпетентністю.

Основу такого суспільства складають різні інформаційні структури, зорієнтовані на реалізацію широкомасштабних проектів інформатизації суспільства, чільне місце серед яких належить бібліотечній галузі, як власнику століттями накопиченого інформаційного ресурсу. Провідна роль бібліотек у процесі інформатизації суспільства є закономірно необхідною. Володіючи величезними інформаційними ресурсами у вигляді різних фондів, каталогів та картотек і по суті будучи банками знань, маючи кваліфікованих спеціалістів, які вміють створювати інформаційні банки і бази (хай і в картковому вигляді), можуть зібрати цілісну інформацію з фрагментів і створити нову, організувавши її так, щоб споживачу було зручно з нею працювати, бібліотеки просто покликані очолити інформаційний бізнес для широких верств населення і спеціалістів різних галузей і сфер діяльності. Потрібен лише новий погляд на бібліотечну діяльність і взаємодію з користувачами. До цього змушує і впровадження останнім часом нових інформаційних засобів і технологій, спрямованих на формування "інформаційного" суспільства, виникнення численних конкуруючих фірм з надання інформації та зміна соціально-економічної орієнтації українського суспільства.

Та пошук "нової бібліотеки" сильно ускладнюється тим, що культурно-освітня діяльність ще й досі розглядається суспільством у ряду соціальних пільг, які донедавна держава надавала громадянам безплатно. Її відмова від утримання соціально-культурної сфери кинула в прірву бізнесових відносин і поставила на грань вимирання. Негнучкість успадкованої командно-адміністративної системи призвела до значного скорочення мережі, розпорошення професійних кадрів, до втрати напрацьованих роками іміджових позицій та соціальної   значущості   Їхньої   діяльності.   Склалася парадоксальна ситуація: у той час, коли держава спрямовує свої кроки в інформаційне суспільство XXI століття, найдревніша і найрозвинутіша з них — бібліотека, викинута державою на узбіччя торованої о шляху.

Спад вартості у соціумі бібліотечно-інформаційної діяльності пояснюється ще й тим, що в умовах становлення в Україні ринкових відносин, головним законом яких є конкуренція, бібліотеки мали б швидко переорієнтовуватися, й уважно слідкувати за кон'юнктурою інформаційно-освітнього ринку, як вітчизняного, так і світового, перейти від мислення   категоріями   виробництва   до   філософії підприємництва, зорієнтованої на потреби та запити споживачів. У цих умовах і при такій перспективі значну роль мало б відігравати впровадження економічних важелів у діяльність галузі в цілому, і кожної конкретної бібліотеки для утримання нею позиції провідника у царині інформації. Та цього не відбулося і не відбувається не стільки через відсутність економічних знань, скільки через неспроможність працівників галузі зректися психології утриманців, а користувачів бібліотек — психології дармоїдства. Зробивши бібліотеки придатком соціально-ідеологічної сфери, яка повністю утримувалася, а отже і керувалася державою, вона перетворила їх у інфантильні господарчі об'єкти, а бібліотекознавство звузила до соціально-культурологічного аспекту. Опинившись же у нових економічних умовах, бібліотечні працівники, переважно виученики радянського бібліотекознавства, разом з читачами не можуть переступити бар'єр "безплатності". Вони не хочуть змиритися з думкою, що ця безплатність була досить-таки умовною, бо уся соціально-культурна сфера фінансувалася з державного бюджету, який завжди формувався з податків громадян, тих же бібліотечних працівників і читачів, за рахунок профспілкових, комсомольських внесків, відрахувань з прибутку підприємств на соціально-культурні потреби тощо. Справа лише у тому, що неоднакова частка вкладу кожного у "загальну кишеню" (залежно від рівня заробітної плати і доходів підприємств), поверталася для кожного громадянина відносно  однаковим  правом  користування  нею.  Це, безперечно, один з позитивів, яким соціалізм відрізняється від капіталізму. Але зміна загального курсу держави вимагає переорієнтації поглядів її громадян, хочуть вони цього чи ні. Отже, на порядок денний гостро встала проблема зміни усієї системи поглядів на бібліотечно-бібліографічну та інформаційну діяльність, вироблення її нової концепції і філософії для взаємної користі споживача і бібліотеки.

Згідно економічної теорії, в умовах ринкової економіки бібліотека відноситься до посередницько-збутового підприємства, тому що, як посередник — відіграє велику роль у пошуку та купівлі товарів (друкованої та аудіовізуальної продукції інших виробників), а як збутовик — надає ці товари у тимчасове користування споживачам (оренда, прокат), або ж продає їм свої товари, виготовлені на їхній основі (бібліотечно-бібліографічні та інформаційні послуги й продукти). Вона працює як закупівельний агент і оптовий посередник для своїх споживачів, передбачаючи їхні потреби і попит, і обслуговує їх як роздрібне торговельне підприємство, сервісна чи побутова служба, надаючи придбаний товар у тимчасове користування (книгу для читання, місце у читальному залі, каталоги тощо). Як й усі посередницько-збутові підприємства, бібліотека також має складське господарство (книгосховища), виконує складські функції з накопичення, зберігання товарних запасів, формування торговельного асортименту (комплектування), підготовку товарів для продажу (бібліотечно-бібліографічна обробка та каталогізація), комплектацію "партій товарів" (систематизація, розстановка фондів), просування асортименту до споживача (інформаційно-бібліографічна діяльність) і "продаж" його споживачам (книговидача).

Виробником у сфері громадсько-побутового обслуговування, яка, однак, відрізняється специфікою, виступає бібліотекар. Використовуючи специфічні засоби виробництва (книги та іншу інтелектуальну продукцію) і праці (людський мозок), особливі, властиві лише цій галузі діяльності, методи, способи та прийоми (аналітико-синтетичні, фактографічні, узагальнення та систематизації тощо),  він  виробляє специфічний (інтелектуальний) вид продукції для задоволення освітніх, науково-пізнавальних, соціальних та естетичних потреб споживачів. Причому, ця продукція часто може виступати і товаром, і послугою одночасно. Наприклад, бібліографічний посібник товаром, як друковане видання, і послугою,  як упорядкований  перелік  літератури  на замовлення. Бібліотечно-інформаційна діяльність відноситься до сфери послуг, які надаються прямо або як посередництво між інтелектуальною продукцією інших виробників і її споживачами. Її основні виробничі фонди складаються з друкованої (книги, журнали, газети тощо) та аудіовізуальної (грамзаписи, касети, компакт-диски, дискети, діапозитиви, мікрофільми тощо), продукції інших виробників, яку вона надає для користування або ж виробляє на їхній основі нову інтелектуальну продукцію для задоволення потреб читачів-споживачів.

Бібліотечна діяльність має всі риси виробництва як відносно своїх продуктів, так і послуг, хоч і об'єднує матеріальне виробництво з духовним. Поняття "послуга" і "товар" (продукт) визначається науковцями ідентично як дія, що приносить користь іншому, або як робота, яка виконується для задоволення чиїхось потреб, тобто певна доцільна діяльність, яка існує у формі корисного ефекту праці — товару, продукту. Таким чином, підкреслюється, що основою послуги повинно бути задоволення потреб через корисний ефект праці, а, як відомо, він є умовою будь-якої виробничої діяльності. Продуктом   бібліотечного   виробництва   є  дещо незвичайний товар — орендні (прокатні) та інформаційно-посередницькі послуги з просування до споживачів продукції інших виробників (авторів, видавців тощо). Потрапивши до бібліотеки, вона стає її товаром, який "продається" споживачу специфічними (бібліотечними) прийомами і методами.

_______________________________________________

Медведева В.М. Міщенко Г.Г. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва. — К.: КНУКіМ, 2000. — 96 с.



<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua