Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 122 гостей

Заглавная arrow ИССЛЕДОВАНИЯ arrow Статьи arrow Статьи arrow Комерційний маркетинг у бібліотечній сфері

Комерційний маркетинг у бібліотечній сфері
Исследования

Виходячи з родових функцій бібліотек визначено концепцію маркетингу бібліотечної діяльності.

  У попередній статті "Бізнес і соціально-культурна сфера" (Вісн. Кн. палати. — 2002. — № 1. — С. 19) ми зупинилися на тому, що бібліотека мас всі риси виробництва і об'єднує в собі матеріальне з духовним, а її виробнича функція полягає в задоволенні споживацьких потреб читачів (споживачів) через специфічний, бібліотечно-інформаційний збут споживачеві інтелектуальної продукції' інших виробників (авторів та видавців). Як і будь-яке виробництво, бібліотека має основні фонди (друковану, аудіовізуальну та відео продукцію на різних носіях), засоби виробництва (людський мозок, технічні засоби), об'єкт виробництва (знання та інформація, що зосереджені на різних носіях), взаємодіє з виробниками (авторами й видавцями) у рамках моделі "бібліотека—виробник", та споживачами свого товару (читачами, користувачами, покупцями) в рамках моделі "бібліотека—читач". Вона діє як закупівельний агент або оптовий посередник, передбачаючи потреби та попит читачів, і тим самим знижує їхній ризик у придбанні непотрібного чи неякісного товару, виключає їхні витрати на його зберігання, збитки від псування, старіння, крадіжки тощо; надає придбаний товар у тимчасове користування, оренду (книгу для читання, місце у читальному залі, засоби зчитування тощо) та сервісні послуги, що забезпечують зручність користування наявним товаром, зменшення інтелектуальних і фізичних витрат споживачів при пошуку потрібної інформації чи джерела знань; виступає посередником між творцем продукту (автором та видавцем) і споживачем (читачем, користувачем), а також рекламним агентом автора й видавця.

Отже, вся діяльність бібліотеки спрямована на задоволення потреб споживача і може орієнтуватись на отримання прибутку від цієї діяльності, як в моральному плані (визнання корисності суспільством), так і в грошовому вираженні (поповнення і збільшення бюджету, матеріальну винагороду працівників).

Інтелектуальна продукція — результат взаємодії сенсорних (чуттєвих) і раціональних (розумових) психічних процесів та практичної діяльності людини, зафіксований на різних матеріальних носіях.

З точки зору класичної економічної теорії, вся народногосподарська діяльність поділяється на дві великі сфери: комерційну й некомерційну. Вважається, що перша сфера спрямована на досягнення економічного ефекту (прибутку); друга — на досягнення соціального ефекту (духовно та морально вартісні категорії). Та цей поділ чисто умовний бо сучасне законодавство дозволяє так званим некомерційним суб'єктам займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю, що слугує досягненню цілей, заради яких вони сгворсні, та відповідає цим цілям- Так, у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"2 зазначається, що бібліотеки можуть створюватися на основі всіх форм власності, передбачених законами України (ст. 12), за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та одержані від господарської діяльності, надання платних послуг (ст. 26), Допускається створення приватних бібліотек, фінансування яких здійснюється за рахунок "коштів власника та інших джерел, не заборонених законодавством" (сг. 26). Проте до цього часу жодна бібліотека (не говорячи про громадян як суб'єктів підприємництва) не скористалася цим правом через відсутність виважених маркетингових обґрунтувань прибутковосгі бібліотечного підприємництва.

Як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі з маркетингу практично відсутні дослідження принципів і методів маркетинг)' такої специфічної комплексної соціально-культурної та інформаційної структури, як бібліотека, яка крім того, що виступає самостійною господарською одиницею, входить до складу майже всіх галузевих структур як підрозділ.

Останнім часом бібліотеки самотужки почали використовувати у своїй діяльносгі принципи класичного маркетингу, але в переважній більшості випадків ними використовується лише термін, а практично здійснюється робота з громадськістю дещо в розширені-шому вигляді. Вони продовжують добиватися "громадського визнання" ("public acceptance") замість того, щоб підходити до взаємовідносин з громадськістю як до бізнесу3 ("business-like approach").

Мета цього "соціального" або "організаційного" маркетингу лише налагодження ефективних зв'язків зі споживачами, і він сприяє використанню фондів для задоволення потреб споживачів без обміну продукції на гроші. Та сьогодні маркетинг у розрізі "аналізу, планування, реалізації і контролю за виконанням чітко сформульованих програм, призначених для того, щоб звести воєдино добровільний обмін цінностями і ринок в організаційних цілях"4 не забезпечує стабільного існування. Потрібне підґрунтя саме комерційного маркетингу, як дійової філософії, що потребує зовсім інших вимірів господарської й соціальне значущої діяльності соціально-культурного господарюючого суб'єкта.

_______________________________

2 Законодавство — бібліотекам України: Довід, вид. Вип. 1. Загальні засади діяльності бібліотек. Ч. 2. — К., 2001. —С. 4—16.

3 Бізнес (буквально) — діло, угода, біржова операція, комерційна діяльність.

4 Killer P. Marketing for nonprofit organisations. — 2nd ed. — Englewood Clifff. — New York: Prentice-Hell, 1982. — P. 6.<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua