Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 172 гостей

Заглавная arrow ИССЛЕДОВАНИЯ arrow Монографии. Дипломные. Рефераты arrow Монографии. Дипломные. Рефераты arrow АІС забезпечення маркетингових досліджень у ВНЗ

АІС забезпечення маркетингових досліджень у ВНЗ
Исследования
Написано - Григорий Мищенко   

      У посібнику викладена суть створення та використання автоматизованої інформаційної системи забезпечення маркетингу (АІСМ), подано варіанти автоматизованого розв'язання деяких маркетингових задач. Подано приклады ранжировки цілей маркетингового дослідження; перелік і опис вхідних повідомлень; приблизний перелік інформаційних масивів у АІСМ вищого навчального закладу; методи збору первинної інформації; макет опитувальної листівки (анкети) для машинної обробки.

Міщенко Г. Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень у вищих навчальних закладах. К.-2003.-90 с.

З М І С Т

Передмова................................................................. 2
Маркетинг і вища освіта............................................. 2
Автоматизована інформаційна система маркетингу..... 9
Інформаційне забезпечення АІСМ............................. 14
Технічне забезпечення АІСМ ....................................16
Програмне забезпечення АІСМ................................. 17
Розв'язання маркетингових задач в АІСМ................. 21
Післямова................................................................ 26
Список використаної літератури................................ 27
Додатки..................................................................: 29
Додаток 1. Ранжировка цілей маркетингового дослідження................................................... 29
Додаток 2. Перелік і опис вхідних повідомлень подані нижче:............................................... 30
Додаток 3. Приблизний перелік інформаційних масивів у АІСМ
вищого навчального закладу: 30
Додаток 5. Методи збору первинної інформації...................................................................... 34
Додаток 6. Макет опитувальної листівки (анкети)для машинної обробки.................................. 34


Передмова
На нинішньому етапі розвитку цивілізації стає очевидним безпрецедентний попит на освіту, викликаний усвідомленням її вирішального значення для соціально-культурного й економічного розвитку суспільства. На порозі третього тисячоріччя, коли у всьому світі все чіткіше відбувається перехід до інформаційного постіндустріального суспільства, головною продуктивною силою стають знання, гідні забезпечити сучасні технології і технологічний прогрес. Освіта, як набуті людиною певні систематизовані знання та навички, є одним з основних факторів життєздатності суспільства. Саме вона є визначальною ознакою людини, нації і цивілізації, їхньої продуктивності. Високий освітній рівень громадян створює у країні потенційні умови для її розквіту і могутності, приводить до побудови суспільства, здатного до оптимальної самоорганізації, самовиявлення і саморозвитку. Освіта має неабияка значення і для самої людини. У економіці є термін "людський капітал", який визначає міру втілення в людині здібностей, які приносять прибуток. Людський капітал включає вроджені здібності і талант, а також освіту і надбану кваліфікацію, при чому вони складають приблизно 80% людського капіталу. Особливо затребуваним стає цей капітал сьогодні, коли соціальна стратифікація особистості у все більшій мірі визначається профілем, глибиною і якістю отриманої освіти, набутими вмінням і навичками. У зв'язку з цим вивчення інституту освіти притягує погляди все більшого кола науковців в усьому світі.
Серед багатьох видів освіти, вища освіта займає особливе місце. У всьому цивілізованому світі вона є головною, стрижневою, системоутворюючою структурою, бо забезпечує розширене відтворення інтелектуального потенціалу країни, продукує унікальний і самий необхідний "товар", без якого неможливо нормальне функціонування будь-якої суспільнозначимої структури - кваліфіковані інтелектуальні кадри. Метафорично її можна вважати корінням державного дерева. Слід зазначити, що вища освіта - це не якась автономна сфера. Її суть, напрямки і особливості визначаються завданнями, що стоять перед суспільством, державою, зрештою - перед цілим світом. У сучасному світі це інформатизація і глобалізація суспільства. Світ праці в епоху цифрової глобалізації живе за іншими законами і вища освіта повинна не відставати від нього. Перед вищою освітою висуваються нові вимоги і непрості задачі. Економічні, політичні, соціальні й інші зміни що відбуваються в суспільстві змушують вносити корінні корективи в її концепцію, базисом якої стає професійна орієнтація випускників на конкретні запити ринкової економіки. Для вирішення цього завдання ключову роль повинен зіграти маркетинг освіти.<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua